HANDELSBETINGELSER

Alle sessioner, rådgivningsforløb, foredrag, kurser og workshops udgår fra Higher Synergy Growth Vibrations, C/O Stjernberg, Bjergegade 19A, 3000 Helsingør, Danmark, CVR: 21068403. Kontakt: michellleonstjernberg@gmail.com.

Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusive moms. Sessioner, foredrag, workshops og kurser afvikles på de angivne eller aftalte tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis foredrag, workshop eller kursus skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses tidspunktet for en session, bliver datoen erstattet af en ny dato. 

Køb af sessioner og afklaringsforløb er bindende. Køber kan ændre sin tid for en session op til 48 timer inden aftale. Der gives ikke penge retur for betalte sessioner. Køber er selv ansvarlig for en velfungerende telefon/internetforbindelse eller for at møde op på det aftalte sted på det aftalte tidspunkt. 

Betalingsbetingelser vedrørende foredrag, workshops og kurser. Tilmelding er bindende. Hvis køber afbestiller sin deltagelse inden otte dage før foredrags-, workshop-, eller kursusstart, bliver køber faktureret et administrationsgebyr på 5 % af kursusprisen plus moms.

Hvis køber vil afbestille, når der er under otte dage til foredrags-, workshop-, eller kursusstart, har køber mulighed for at sende en anden person end sig selv, eller køber kan veksle sit foredrags-, workshop-, eller kursusgebyr til et bidrag til betaling af en session eller anden ydelse. Når der er otte dage eller under til foredrags-, workshop-, eller kursusstart, kan køber ikke længere få pengene retur. 

Rettigheder

Higher Synergy Growth Vibrations har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i forbindelse med sessioner, foredrag, workshops og kurser, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Ved køb opnås brugsret til materialet. Brugsretten er personlig. Materialet skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Materialet må kun anvendes til eget brug. Materialet må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Michell Léon Stjernbergs virksomhed. Higher Synergy Growth Vibrations og Michell Léon Stjernbergs navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. 

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Higher Synergy Growth Vibrations eller Michell Léon Stjernberg måtte pådrage sig i relation til materialer, sessions, foredrag, workshops, kurser og online-materiale er begrænset til direkte skade og tab. Higher Synergy Growth Vibrations eller Michell Léon Stjernberg skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Higher Synergy Growth Vibrations eller Michell Léon Stjernberg har handlet uagtsomt. Higher Synergy Growth Vibrations' erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 procent af prisen på det materiale eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk. Higher Synergy Growth Vibrations kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Lovvalg og værneting

Uoverensstemmelser mellem Higher Synergy Growth Vibrations og køber skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

© 2017 Higher Synergy Growth Vibrations. Alle rettigheder forbeholdes.