Accelerated Personal Growth
 

En ny virkelighed.

- Ved du, at du har en skæbne?

- Ved du også, at du med afsæt i din skæbne kan skabe en helt ny virkelighed for dig selv?

- Ved du, at skæbnen kan være blokeret, så du aldrig helt kan folde din virkelighed ordentligt ud?

IMG_3476.JPG

Michell Léon er seer specialiseret i at skabe nye virkeligheder med afsæt i skæbnen. Han lærte det af sin mentor Calle Montsegur og har siden gjort det til sit metier. Gennem denne metode kan han rense din skæbne for blokeringer og manifestere den som en helt ny virkelighed for dig.

Men Michell Léon er mere end seer. Han er også mangeårig entreprenør, og stortrives i mødet mellem business og spiritualitet.

Det har altid været nøglen for ham at gøre de abstrakte spirituelle sandheder til en konkret fysisk virkelighed med stor rækkevidde. Efter hans mening er der ingen bedre drivkraft for det end business.

Ved at kombinere sine evner som seer med entreprenørens mindset skaber han en ny virkelighed for dig. Det er en hurtig og effektiv måde at udvikle sig på som menneske og relatere det til sin business.

 
 
Calle Montsegur i Andalusien, Spanien.

Calle Montsegur i Andalusien, Spanien.

Calle Montsegur

Michell Léon fik kildekoden til håndværket som seer af sin mentor, Calle Montsegur, der var en international anerkendt seer og healer. Hans metodik var fuldstændig unik og gik direkte til kernen af, hvad spiritualitet handlede om for ham. Tankeformer og vores menneskelige frihed til transformere dem.

Vi kan sige det sådan, at hvis alle spirituelle traditioner er floder på jordens overflade, så er Calle Montsegurs metode den hemmelige passage til den underjordiske flod, som de alle udspringer fra.


Entreprenørens mindset

Michell Léon er mangeårig entreprenør og kender alt til den særlige dynamik, der er forbundet med det mindset. Det dækker over en accelereret måde at udvikle en virksomhed på, hvor det ekstremt komplekse bliver gjort ekstremt simpelt.

Som direkte konsekvens kan virksomheden hurtigere sætte sig på markedet. 

Mind-settet er derfor en af de mest effektive metoder for hurtige og konkrete resultater.

Entreprenørens mindset handler rent faktisk om at få træerne til at vokse ind i himlen.

Entreprenørens mindset handler rent faktisk om at få træerne til at vokse ind i himlen.


MichellLeon_logo_BOKS_72dpi_rgb_591px.png

Logoets symbolik

De tre L'er i logoet symboliserer de tre stadier af Michell Léons metodik:

1. Calle Montsegurs metode.

2. Entreprenørens mindset.

3. En ny virkelighed.


Michell healer med ord

Michell kan noget med ord. Når han begynder sin tale, mærker jeg straks roen sænke sig i hele mit system. Han taler til min sjæl i et sprog, min hjerne ikke altid forstår eller kan følge med i. Men min sjæl lytter med og den forstår. Når han er færdig, er det som at vågne fra en dejlig drøm, hvor noget for altid er forandret inden i. Michell healer med ord.
- Katerina Pitzner, Diamond dealer, Writer and Lecturer

 

Katerina Pitzner, Diamond dealer, writer and lecturer.

Katerina Pitzner, Diamond dealer, writer and lecturer.


Jacob Mikkelsen, General Manager/Managing Partner, Fredensborg Store Kro.

Jacob Mikkelsen, General Manager/Managing Partner, Fredensborg Store Kro.

Eksplosion - Stilhed - Eksplosion...

Fra første gang jeg talte med Michell i telefonen, kunne jeg mærke en forskel; i løbet af denne 15 minutters samtale, mærkede jeg, hvordan gnisten, der skulle antænde gnisten blev tændt: en eksplosion.
Så møder jeg Michell in real life, første dag på workshoppen og lytter til hans ord...efterfulgt af stilhed....og så kommer eksplosionen igen....det er dét, Michell kan! 
Han fik åbnet noget i mig som eksploderede, og som fik ro og stilhed til at udvikle sig - og så eksploderede det igen - med acceleration og med Michell som guide, lykkedes det mig at finde kilden til personlig vækst og sporet til at kunne udfolde mit eget potentiale...og jeg er slet ikke færdig endnu.
Jeg holder stadig ild i bålet, og hvis jeg mangler en gnist mere, så er jeg den lykkelige indehaver af at have Michells nummer på speeddial.
- Jacob Mikkelsen, General Manager/Managing Partner, Fredensborg Store Kro

Det er let at blive tændt af Michell's gnist.

Jeg har kendt Michell i en årrække via professionelle netværk og har fuldt hans transformation lidt fra sidelinjen. Når vi har talt sammen, har jeg syntes, at der var meget mening i vores samtaler. Jeg er lettere entreprenant, har kronisk tankemylder og får idéer hele tiden, som jeg ikke altid ved hvad jeg skal gøre af.
Efter en periode i ’almindelige trædemølle-jobs’ hvor innovation og bæredygtighed fyldte for lidt, fik jeg kendskab til hans kursus: "Det begynder med en gnist." Det ræsonnerede i mig, som den ildsjæl jeg er. 
I forløbet blev vi kastet ud i opgaver, der kunne være grænseoverskridende, men Michells megen ro, gode guidance og positive energi gjorde det alligevel enkelt at gå igennem øvelserne. 
Jeg har søgt efter mening, og jeg har brug for mening for at gøre en positiv forskel i verden. Nu har jeg en vej, jeg kan gå ned af. Overraskende enkle og meget meningsfyldte teknikker, som jeg er taknemmelig for at have lært – og kan anbefale til andre. Det er let at blive tændt af Michell's gnist.    
Marianne Bredgaard,
Sustainable Innovation, Positive Change & Engagement Driver
Marianne Bredgaard, Sustainable Innovation, Positive Change & Engagement Driver

Marianne Bredgaard, Sustainable Innovation, Positive Change & Engagement Driver